MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?
Výměna strojního vybavení II

Název projektu

Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, II.
Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013725

Popis projektu

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost tzn. snížení energetické náročnosti procesu, týkající se provozu mobilního drtiče, mobilního třídiče, pásového rýpadla a dvou kolových nakladačů. Dílčími cíli projektu je snížení emisí CO2, zlepšení pracovního prostředí, lepší ekonomika výroby, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoj společnosti. V důsledku projektu je očekáváno snížení energetické spotřeby ve výrobní procesu a snížení emisí oxidu uhličitého. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

CZ_RZ_B_C-export-tinified