MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?

Statutární orgán společnosti

Ing. Jiří Podolský ml.
Statutární ředitel
tel: +420 549 128 112
e: podolsky.j@mo­ravostav.cz

Útvar obchodního ředitele

Kontakt na oddělení: tel: +420 549 128 112

Ing. David Kuthan
Obchodní ředitel
m: +420 602 738 804
e: kuthan@mo­ravostav.cz

Ing. Martin Sedlák
Obchodní manažer
m: +420 602 567 314
e: sedlak@mo­ravostav.cz

Ing. Igor Neckař, PhD.
Obchodní manažer
m: +420 602 501 963
e: neckar@mo­ravostav.cz

Ing. Stanislav Herodes
Obchodní manažer
m: +420 724 566 282
e: herodes@mo­ravostav.cz

 

Útvar výrobního ředitele

Jiří Bartoš
Výrobní ředitel
m: +420 602 738 800
e: bartos@mo­ravostav.cz

Ing. Pavel Kubec
Asistent výrobního ředitele
m: +420 724 134 544
t: +420 549 128 114
e: kubec@mo­ravostav.cz


Ing. Karel Šolc
Stavbyvedoucí
m: +420 602 767 504
e: solc@mora­vostav.cz

Ing. Petr Konvalina
Stavbyvedoucí
m: +420 602 585 275
e: konvalina@mo­ravostav.cz

Ivo Putna
Stavbyvedoucí
m: +420 602 733 911
e: putna@mo­ravostav.cz

Ing. Ondřej Houška
Stavbyvedoucí
m: +420 777 310 338
e: houska@mo­ravostav.cz

 Ing. Tomáš Rousek
Stavbyvedoucí
m: +420 602 642 924
e: rousek@mo­ravostav.cz

Ing. Michal Menšík
Stavbyvedoucí
m: +420 725 381 987
e: mensik.m@mo­ravostav.cz


Ing. Jozef Kolibab
Manažer suché výstavby
m: +420 739 211 210
e: kolibab@mo­ravostav.cz

Martin Košuta
Stavbyvedoucí suché výstavby
m: +420 606 669 675
t: +420 549 128 129
e: kosuta@mo­ravostav.cz


Milan Kříž
Vedoucí zásobování staveb
m: +420 602 505 162
t: +420 549 128 126
e: kriz@mo­ravostav.cz

Recyklační středisko, prodej kameniva

Adresa: Modřice, Tyršova 310

Ivana Peterková
Vedoucí střediska & odpadový hospodář
m: +420 725 821 783
e: peterkova@mo­ravostav.cz

Ing. Jan Čejka
Obchodní zástupce
m: +420 602 738 805
e: cejka@moravostav.cz

Jarmila Pantůčková
Fakturace
m: +420 734 170 456
e: pantuckova@moravostav.cz

Demolice

Lukáš Kvapil
Vedoucí střediska
m: +420 728 581 878
e: kvapil.l@mo­ravostav.cz

Reklamace

Ing. Jan Sychra
Manažer jakosti, reklamace
t: +420 549 128 130
e: sychra@mo­ravostav.cz

Ing. Radovan Závodný
Reklamace
m: +420 602 738 803
e: zavodny@mo­ravostav.cz

Ing. Radovan Psota
Reklamace
m: +420 602 506 827
e: psota@mo­ravostav.cz

Útvar ekonomického ředitele

Ing. Barbora Bartošová
Ekonomická ředitelka
m: +420 606 669 683
t: +420 549 128 132
e: bartosova@moravos­tav.cz

Ing. Linda Otmarová, MBA
Ekonom
m: +420 602 738 802
t: +420 549 128 132
e: otmarova@mo­ravostav.cz

Personální, mzdové oddělení a nabídka pracovních míst

Lenka Šimánková
Personalistka
m: +420 724 021 393
t: +420 549 128 116
e: simankova@mo­ravostav.cz
e: personalni@moravostav.cz

Reality a development

Kontakt na oddělení: tel: +420 549 128 111

Ing. Miroslav Kvapil
Ředitel
t: +420 549 128 112
e: kvapil@mo­ravostav.cz

Mgr. Alice Vithová
Prodej a pronájem bytů a RD
m: +420 607 553 994
e: vithova@mo­ravostav.cz

Jaroslav Chloupek
Správa budov
m: +420 602 724 826
e: chloupek@mo­ravostav.cz

Bc. Martin Lev
Facility manažer
m: +420 604 227 107
e: lev@mo­ravostav.cz

Půjčovna strojů, mechanizace, bednění a lešení

Ladislav Sedlák
Vedoucí střediska mechanizace
m: +420 725 353 332
e: sedlak.ladislav@mo­ravostav.cz

David Alán
Operátor
m: +420 602 178 241
e: alan@moravostav.cz

Panelárna Blansko

Adresa: Blansko, Na Brankách 4

Miroslav Cháb
Vedoucí panelárny
m: +420 724 601 392
e: chab@mora­vostav.cz

Antonín Kovář
Expedice
m: +420 730 590 696
expedice.blan­sko@mora­vostav.cz

Jiří Vlček
Mistr
m: +420 724 367 192
e: vlcek@mo­ravostav.cz