MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?
Fotovoltaická elektrárna Modřice

Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže životního prostředí.

FVE je instalována na střeše objektu firmy Moravostav Brno a.s., stavební společnost, Modřice, Tyršova 310. Na střeše je osazeno 109 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 29,975 kW, použity jsou střídače Fronius Symo.

 

Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna