MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?

Stavební činnost

MORAVOSTAV Brno provádí průmyslové, inženýrské, bytové a občanské stavby a zajišťuje další činnosti při stavební výrobě.

Našimi klienty jsou komerční společnosti z mnoha odvětví průmyslu, ale také obce nebo veřejné instituce. Ukázky naší práce najdete v sekci realizovaných projektů.

Výroba cementových výrobků

Naše panelárna v Blansku zabezpečuje výrobu typových i atypických prvků z železobetonu pro skelety a také drobného cementového zboží pro vlastní stavební zakázky i pro obchodní partnery.

Výrobní možnosti panelárny:

 • Výroba železobetonových prefabrikátů
 • Plošné prvky do rozměru 7 × 2 m – stropní desky, lodžiové panely, plošné zábradlí, silniční panely, opěrné a zákrytové desky atd.
 • Tyčové prvky do průřezu 600 × 800 mm a délky 12 m – sloupy,  ztužidla, prahy, pasy
 • Základové patky (elektrorozvodny)
 • Ostatní výroba – schodišťové stupně, plotové sloupky a stříšky, podplotové desky
 • Výrobky je možné dodat bez povrchové úpravy (surový beton) nebo s povrchovou úpravou (stěrka Ardex, barva šedá).

Kontaktní informace panelárny

Půjčovna stavební techniky

Půjčovna stavebních strojů, mechanizace, lešení a bednění sídlí v Modřicích. Obchodním partnerům i dalším společnostem a jednotlivcům nabízí zapůjčení řady stavebních strojů a nástrojů.

Kontaktní informace půjčovny stavební techniky

Demolice

Pro komplexní, bezproblémové a profesionální zajištění demoličních prací má společnost vybudovánu pevnou zaměstnaneckou základnu a samozřejmě je také vybavena vlastní moderní demoliční technikou. Toto zázemí umožňuje provádět jakékoliv demolice od drobných zakázek až po demolice rozsáhlých komplexů, včetně demolic výškových objektů (sila, komíny, věže…).

Demolice jsou dle svého charakteru prováděny za pomoci těžké techniky nebo odstřelem či kombinací obou. Veškeré demoliční práce jsou prováděny s důrazem na kvalitu, rychlost, dodržení smluvených termínů, bezpečně a ekologicky.

Systémy managementu v oblastech:

 • kvality ISO 9001
 • enviromentální ISO 14001
 • BOZP OHSAS 18001

V rámci činnosti stavební firmy MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost může být dále zajištěna i nezávadná likvidace stavební suti. Využít můžete služeb recyklace a to jak v recyklačních dvorech firmy tak i přímo na místě demolice pomocí mobilní recyklační linky. Prostor vzniklý po demolici jsme schopni rekultivovat, tj. v rámci hrubé terénní úpravy a dalších zemních prací připravit pro další výstavbu.

Recyklační středisko a prodej kameniva

Recyklace stavební suti navazuje na provádění demolic. Recyklací se firma zabývá již od roku 1994 (v letech 1994 – 2011 jako firma STAPO MORAVA, a.s.). Jsme schopni profesionálně a ekologicky zpracovat většinu stavebního odpadu.Vlastní zpracování stavebního odpadu probíhá v našem recyklačním dvoře v Modřicích, kde je ze stavební suti vyráběn recyklát. Recyklát jako výsledek likvidace stavební suti je levným stavebním materiálem, který nahrazuje štěrky, štěrkopísky apod. Výstupy recyklátu tedy splňují náročné požadavky na použití materiálů ve výstavbě.

Seznam povolených odpadů k recyklaci na středisko Modřice

Prohlédněte si web recyklačního střediska:
Recyklace Brno

Mobilní recyklace

Můžeme nabídnou i recyklaci odpadu v místě demolice či deponie stavebního odpadu za využití mobilní recyklační linky, kterou je možno v rámci České republiky přistavit do dvou až pěti dnů (v případě volné kapacity). V obou případech je možno zpracovat následující vstupní materiály do velikosti hrany až 50 cm (lze dohodnout i větší rozměry – v tomto případě jsou ceny kalkulovány individuálně).

Jsme schopni zlikvidovat:

 • železobeton
 • prostý beton
 • živičné povrchy a konstrukce vozovek
 • cihly
 • kámen
 • keramické materiály
 • zeminu a kamení

Prodej drceného kameniva – štěrků, písku a mulčovací kůry.

Detaily  nabídky stěrků a písku viz. ceník. Prodejní ceny mohou být zkalkulovány i individuálně na základě poptávky. Mulčovací kůra smrková je vhodná na použití v zahradách, parcích a podobně je prodávána na prostorové metry – volně sypaná.

Prodej katrované zeminy, ornice a substrátu.

Nabízíme také prodej katrované zeminy, vhodné zejména na vyrovnávání terénních nerovností (nacenění individuálně) a také katrované ornice vhodné pro záhony a zahrady. Z ornice je možno namíchat i substrát s pískem.

Platný ceník je ke stažení ZDE

Kontaktní informace recyklačního střediska

Sádrokartonové konstrukce

Provádíme montáž veškerých sádrokartonových konstrukcí, přičemž dlouhodobě spolupracujeme se všemi významnými výrobci prvků pro suchou výstavbu jako je Knauf, Rigips, Siniat, Fermacell.

Jsme schopni najít nejvhodnější řešení pro požadované konstrukce ať už ve vazbě na estetiku, požární odolnost, akustiku i cenu. Systém suché výstavby má v dnešní době nezanedbatelné místo na trhu a to především díky úspoře času, variabilitě řešení a omezení vlhkých procesů, jež prodlužují dobu výstavby. Úzce spolupracujeme s naší výrobou M3D www.m3d.store , která nám zajištuje CNC frézované prvky pro ještě rychlejší realizaci a také strojově přesné provedení různých složitých detailů. Disponujeme vlastními kapacitami, plnou strojní vybaveností a zázemím středně velké stavební firmy, což nám umožňuje realizovat zakázky i větších finančních objemů. Zakázku Vám konstrukčně navrhneme ve vazbě na požadavky stavby, připravíme kompletní kalkulaci a následně vlastními silami realizujeme v dohodnutém termínu.

Více na webových stránkách moravostavdruzstvo.cz

Kontakt:
Ivan Kozel
Manažer suché výstavby
m: 704 610 401
e: kozel@moravostavdruzstvo.cz