MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?
Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – skrápění

Název projektu

Snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice – skrápění
Registrační číslo projektu: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000996

Popis projektu

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životního prostředí. Hlavním cílem projektu je snížení prašnosti v areálu recyklačního střediska Modřice, zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí stacionárních zdrojů podílející se nadlimitním koncentrací znečišťujících látek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

OPŽP_BARVA