MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?

Základní údaje o společnosti

Obchodní firma: MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČ: 46347542
Zápis v obch. rejstříku: vedený Krajským soudem v Brně, sp. zna.: oddíl B, vložka 790

Vznik: 1992 Průměrný počet zaměstnanců: 125
Průměrný obrat: cca 900 mil. Kč Výpis z obchodního rejstříku: ke stažení

Stavební společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost se svým charakterem řadí mezi významné firmy střední velikosti s celorepublikovou působností a dlouholetou tradicí. Její obrat se v posledních letech pohybuje kolem 700 mil. Kč a průměrně zaměstnává 160 lidí v odborných profesích. Akciová společnost MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost vznikla v roce 1992 transformací státního podniku MORAVOSTAV Brno jako nástupnické organizace bývalých Pozemních staveb.

Informace o zpracování osobních údajů

Klademe vysoký důraz na ochranu všech vašich osobních údajů a firemních informací, které budou používány pouze pro interní účely naší společnosti a nebudou sdíleny, zveřejňovány ani předávány třetím stranám , s výjimkou případů vyžadovaných zákonem.
V oblasti obchodních vztahů, uchováváme hlavně údaje o jménech kontaktů, obchodních názvech, adresách, podrobnosti o doručovací adrese, e-mailové adresy a telefonní čísla, abychom mohli komunikovat informace o produktech a službách, cenové nabídky a otázky týkající se objednávek, prodeje a nákupu.

Bližší informace o zpracování osobních údajů: ke stažení

Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zavedla společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost (dále jen „povinný subjekt“) s účinností od 1. 8. 2023 vnitřní oznamovací systém.

Způsoby podání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:
a) písemně, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu: ochranaoznamovatelu@moravostav.cz, nebo
b) písemně, a to poštou na adresu: „k rukám Bc. Valentiny Kuthanové – neotevírat“, Moravostav Brno, a.s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno, nebo
c) ústně, a to telefonicky na tel. čísle 725 482 231, nebo
d) osobně příslušné osobě, a to na žádost oznamovatele; v tomto případě je příslušná osoba povinna oznámení přijmout osobně v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal.

Bližší informace: ke stažení

2011: fúze se společností STAPO MORAVA, a. s.

V srpnu roku 2011 se společnost fúzí sloučila se společností STAPO MORAVA, a. s. a rozšířila tak svoji činnost o poskytování služeb v oblasti demolic stavebních objektů a především v oblasti recyklací stavebních sutí.

2018:  změna struktury vnitřních orgánů akciové společnosti na monistický systém

Ke dni 3. ledna 2018 změnila  společnost  dosavadní dualistický systém struktury vnitřních orgánů společnosti, na monistický systém. Statutárním orgánem společnosti, který zastupuje společnost ve všech záležitostech,  je statutární ředitel Jiří Bartoš.
Orgánem společnosti, který určuje základní zaměření obchodního vedení a dohlíží na jeho řádný výkon, je  správní rada ve složení:
Ing. Miroslav Kvapil, předseda správní rady
Ing. Bohuslav Šebek, člen správní rady
Ing. Jiří Podolský, člen správní rady

2021:

Na základě smlouvy o podrobení se jednotnému řízení tvoří s účinností ode dne 1. 1. 2021 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost jako řízená osoba koncern se společností PORTA SPES, a.s., IČ 29369886, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, jako řídící osobou. Jiné členy koncern nemá.

Informace o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021

ke stažení

Pozvánka na řádnou valnou hromadu:

ke stažení


Základní předměty podnikání

Provádění stavebních prací, výkonů a dodávek stavebních částí objektů a staveb v oborech, a to jak ve formě vlastních investic (developmentu), tak jako dodavatel staveb pro jiné investory zjistit více
Výroba cementových
výrobkůzjistit více
Demolice a recyklace stavebních sutí
zjistit více
Nakládání s odpady,
včetně nebezpečnýchzjistit více
Realitní činnost

Ekonomická dataPodle Zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Cíle a strategie

Cílem naší činnosti je trvale zvyšovat důvěryhodnost naší společnosti, rozvíjet její konkurenceschop­nost a poskytovat kvalitní služby zákazníkům. Ve své strategii řízení si klademe za cíl udržovat odpovídající kvalitu realizovaných stavebních a výrobních zakázek. Snažíme se proto pracovat s nejmodernějšími odbornými poznatky a technologiemi. Tak obchodním partnerům zaručujeme trvalou spokojenost.

Kromě kvality jsou pro nás zásadní otázky bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Všechny aktivity společnosti musí být maximálně šetrné k životnímu prostředí a bezpečné pro všechny zúčastněné osoby.

Ke stažení: Integrovaná politika QMS, EMS, HSMS

Systémy managementu

MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost klade velký důraz na kvalitu prováděné práce, na udržování a zlepšování ochrany životního prostředí a ochrany lidského zdraví. Ve společnosti byly proto již od roku 2000 postupně zavedeny a certifikovány tyto systémy:

Systémy jsou integrovány a od roku 2011 certifikovány společně.