MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?
Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže životního prostředí.

FVE je instalována na střeše objektu firmy Moravostav Brno a.s., stavební společnost, Modřice, Tyršova 310. Na střeše je osazeno 109 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 29,975 kW, použity jsou střídače Fronius Symo.

Tento projekt výstavby fotovoltaické elektrárny je spolufinancován Evropskou unií.

 

Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna
Fotovoltaická elektrárna

Dotační programy
Výměna strojního vybavení

Název projektu Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, II. Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013725 Popis projektu Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost tzn. snížení energetické náročnosti procesu, týkající se provozu […]

Dotační programy
moravostav-sidlo-tinified