MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?
Fotovoltaická elektrárna Blansko
Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže na životního prostředí.

FVE je instalována na střeše objektu firmy Moravostav Brno a.s., stavební společnost – Panelárna Blansko na adrese Na Brankách 1563/4, 678 01 Blansko situované na parc. č. 5138 v k.ú. Blansko, technologická zařízení jako jsou střídače a rozvaděč jsou umístěna uvnitř objektu na parcele č. 4019  Na střeše objektu je osazeno 109 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 29,975 kW, použity jsou střídače Fronius.

Tento projekt výstavby fotovoltaické elektrárny je spolufinancován Evropskou unií.

 

mde
cof
cof