MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?
Zavedení Age managementu ve společnosti

Název projektu

ZAVEDENÍ AGE MANAGEMENTU VE SPOLEČNOSTI MORAVOSTAV BRNO, A.S. STAVEBNÍ SPOLEČNOST ZA ÚČELEM PODPORY MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009603

Popis projektu

Projekt si klade za cíl zajistit mezigenerační výměnu zkušeností, zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí mladších zaměstnanců a podpořit zvyšování vzdělávání pracovníků v odvětví stavebnictví.. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu1

Dotační programy
Výměna strojního vybavení

Název projektu Výměna strojního vybavení společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, II. Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013725 Popis projektu Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Hlavním cílem projektu je snížení konečné spotřeby energie během výrobní činnosti společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost tzn. snížení energetické náročnosti procesu, týkající se provozu […]

Dotační programy
moravostav-sidlo-tinified
Dotační programy
Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické systémy patří mezi obnovitelné zdroje energie, jejichž instalace umožňuje docílit úsporu elektrické energie a současně umožnit snížení zátěže životního prostředí. FVE je instalována na střeše objektu firmy Moravostav Brno a.s., stavební společnost, Modřice, Tyršova 310. Na střeše je osazeno 109 kusů polykrystalických panelů o celkovém výkonu 29,975 kW, použity jsou střídače Fronius Symo. Tento […]

Dotační programy
Fotovoltaická elektrárna