MORAVOSTAV Brno, a. s. stavební společnost, Maříkova 1899/1, 621 00 Brno-Řečkovice

Jak se k nám dostanete?
Zavedení Age managementu ve společnosti

Název projektu

ZAVEDENÍ AGE MANAGEMENTU VE SPOLEČNOSTI MORAVOSTAV BRNO, A.S. STAVEBNÍ SPOLEČNOST ZA ÚČELEM PODPORY MEZIGENERAČNÍ VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/17_079/0009603

Popis projektu

Projekt si klade za cíl zajistit mezigenerační výměnu zkušeností, zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí mladších zaměstnanců a podpořit zvyšování vzdělávání pracovníků v odvětví stavebnictví.. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

eu1